Over mij

Hoe kun je HRM-beleid zo vormgeven en HR-activiteiten zo inzetten dat je als organisatie goed presteert en je medewerkers gelukkig, bevlogen en energiek aan het werk zijn? In 2010 ben ik (cum laude) gepromoveerd aan het departement HR studies van Tilburg University op een proefschrift waarin deze vraag centraal stond.

Momenteel ben ik werkzaam als universitair hoofddocent bij het departement Human Resource Studies van Tilburg University, en coordinator van het onderzoekslab: Aligning SHRM, well-being and performance. Mijn huidige onderzoek focust zich op de volgende drie thema's:

 1. HRM, organisatieprestaties en welzijn van medewerkers
 2. HRM en welzijn van medewerkers
 3. HR analytics

Meer uitleg voor elk thema is hieronder te vinden bij het deel over onderzoek.

Naast het doen van onderzoek, geef ik onderwijs in Strategisch HRM en HR analytics. Ook verzorg ik externe lezingen en executive trainingen over hoe HRM bijdraagt aan het presteren van organisaties en het welzijn van medewerkers, over het inzichtelijk maken van de impact van HRM-initiatieven op het presteren van de organisatie (HR analytics) en over bevlogenheid, vitaliteit en gezondheid van medewerkers. Sinds 2018 ben ik lid van de executive committee van de HR divisie van de Academy of Management.

Interesse of meer weten? Zie hier mijn CV of neem contact met mij op.

Onderzoek

Klik op onderstaande kaders om meer over het onderzoek te lezen.

HRM, organisatieprestaties en het welzijn van medewerkers

Hoe dragen HR-activiteiten bij aan het presteren van de organisatie en of aan het bevorderen van welzijn van medewerkers?

Binnen het vakgebied van strategisch HRM staat het inzetten van High-Performance en High-Involvement HR-activiteiten centraal. Dit met als doel om een concurrentie voordeel te behalen door het vergroten van de kennis en vaardigheden, motivatie en inzet van medewerkers. Het uitganspunt is dat deze type van HRM zowel goed zijn voor de werkgever (de organisatieprestaties) als voor de individuele werknemer (het welzijn van een medewerker).

In een literatuurstudie hebben wij vastgesteld dat deze vormen van HRM de (financiële) prestaties van organisaties en het werkgeluk (bijvoorbeeld tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid) verhogen. Maar dat deze vormen van HRM tegelijkertijd (ongewenste) negatieve effecten hebben op de gezondheid van werknemers (zoals meer stress, minder energie), omdat het werk intensiever wordt.

Voortbouwend hierop onderzoek ik hoe HR-activiteiten ingezet kunnen worden om ‘duurzaam succesvolle’ organisaties te realiseren. Dit zijn organisaties die goed presteren en waar medewerkers gelukkig en gezond aan het werk zijn (een win-win situatie voor werkgevers en werknemers).

Geïnteresseerd? Lees meer over dit onderwerp in:

 • Uitdaging 2- uit Van de Voorde, K., & Van Veldhoven, M., & Paauwe, J. (2011). HRM, welbevinden en organisatieprestaties: op zoek naar balans. Tijdschrift voor HRM, 14, 2, 23-37.
 • Van de Voorde, K., Paauwe, J., & Van Veldhoven, M. (2012). Employee well-being and the HRM-organizational performance relationship: A review of quantitative studies. International Journal of Management Reviews, 14, 4, 391-407
 • Pagina 25-27 uit Peccei, R., & Van de Voorde, K. (2019). The Application of the Multilevel Paradigm in Human Resource Management–Outcomes Research: Taking Stock and Going Forward. Journal of Management

HRM en welzijn van medewerkers

Waarom en wanneer helpen HR-activiteiten het welzijn van medewerkers te verbeteren?

High-Performance en High-Involvement HR-activiteiten hebben een positieve invloed op het presteren van organisaties (zie thema 1). De afgelopen jaren heb ik me bezig gehouden met de vraag hoe individuele medewerkers reageren op deze HR-activiteiten. Uit ons onderzoek blijkt dat medewerkers op twee manieren reageren op deze HR-activiteiten. 1. Medewerkers raken meer bevlogen en hebben meer energie, omdat ze meer verantwoordelijkheden krijgen in het werk, uitdagender werk krijgen, en zich meer gewaardeerd voelen op het werk. 2. Tegelijkertijd wordt het werk intensiever (hogere prestatieverwachtingen en hogere werkdruk). Medewerkers ervaren hierdoor meer stress, en hebben minder energie op het werk.

Ook doe ik onderzoek naar de omstandigheden waaronder deze HR-activiteiten het welzijn van medewerkers stimuleren dan wel belemmeren. Waarom raken sommige medewerkers meer bevlogen en minder gestrest door de inzet van HR-activiteiten, terwijl anderen hierdoor meer gestrest en minder bevlogen raken? In een overzichtsstudie hebben we de organisatie-, werk- en persoonlijke kenmerken die hierbij een rol spelen in kaart gebracht. In mijn huidige onderzoek bestudeer ik het samenspel tussen HR-activiteiten en de stijl van leidinggeven, aspecten van het werk (zoals werkdruk), en kenmerken van de medewerker (zoals zelf-effectiviteit).

Geïnteresseerd? Lees meer over dit onderwerp in:

 • Van de Voorde, K., Veld, M., & van Veldhoven, M. (2016) Connecting HRM and performance to work engagement: The mediating role of job demands and resources. Human Resource Management Journal.
 • Kroon, B., Van de Voorde, K., & Van Veldhoven, M. (2009). Cross-level effects of High Performance Work Practices on burnout: Two counteracting mediating mechanisms compared. Personnel Review, 38, 5, 509-525.
 • Jensen, J.M. & Van de Voorde, K. (2016). High Performance at the Expense of Employee Health? Reconciling the Dark Side of High Performance Work Systems. In: Ashkanasy, N., Bennett, R.J., and Martinko, M.J. (Eds.) Understanding the High Performance Workplace: The Line Between Motivation and Abuse (SIOP Organizational Frontiers Series)

HR Analytics

Hoe kan de impact van HR-interventies op korte en lange termijn vastgesteld en inzichtelijk gemaakt worden?

Voor HR (en management) is het van belang om te weten of HRM-beleid effect heeft in de organisatie. Hoe kom je daarachter? Een van de manieren om daarachter te komen is door het inzetten van HR analytics.

Voor diverse organisaties hebben we zinvolle relaties gelegd tussen HR-informatie (informatie uit vragenlijstonderzoek onder medewerkers) en business-data (informatie over objectieve prestatie-indicatoren). Hiermee hebben we bijvoorbeeld de impact van HRM-initiatieven op het presteren van vestigingen inzichtelijk gemaakt en vastgesteld.

Verder ben ik actief betrokken bij projecten in profit- en non-profit bedrijven waarin we de effecten van specifieke HR-interventies (zoals de introductie van het nieuwe werken en van zelfsturende teams) in kaart brengen.

Geïnteresseerd? Lees meer over dit onderwerp in:

 • van de Voorde, K. (2017).Engagement analytics: Zinvolle relaties leggen tussen werkbeleving en organisatieprestaties. In: HR analytics: een zevende zintuig? Dorenbosch, L., & Brugman, T. (Eds.). Vakmedianet BV, Alphen aan de Rijn.
 • Uitdaging 1 & 3- uit Van de Voorde, K., & Van Veldhoven, M., & Paauwe, J. (2011). HRM, welbevinden en organisatieprestaties: op zoek naar balans. Tijdschrift voor HRM, 14, 2, 23-37.
 • Van de Voorde, K., Paauwe, J. & Van Veldhoven, M. (2010). Predicting business unit performance using employee surveys: Monitoring HRM-related changes. Human Resource Management Journal, 20, 1, 44-63.
 • Nijp, H.H., Beckers, D.G.J., Van de Voorde, K., Geurts, S., & Kompier, M.A.J. (2016). Effects of new ways of working on work hours and work location, health and job-related outcomes. Chronobiology International.

Publicaties

Recent

Mijn meest recente key publicaties zijn:

Alle publicaties

Zie Researchgate en Google Scholar voor een volledig overzicht van mijn publicaties.

Media

Selectie van praktijkpublicaties en media

2017 van de Voorde, K. Engagement analytics: Zinvolle relaties leggen tussen werkbeleving en organisatieprestaties. In: HR analytics: een zevende zintuig? Dorenbosch, L., & Brugman, T. (Eds.). Vakmedianet BV, Alphen aan de Rijn.

2014 How to take care of nurses? Veld, M., & van de Voorde, K. Nursing Standard, 28, 47, 64-65.

2011 HRM, welbevinden en organisatieprestaties: Op zoek naar balans. van de Voorde, K., & van Veldhoven, M., & Paauwe, J. Tijdschrift voor HRM, 14, 2, 23-37.

2010 Relaties tussen HRM, welzijn en organisatieprestatie: Op zoek naar balans. van de Voorde, K. Gids voor Personeelsmanagement_, 4, 32-33.

2010 Positieve scores op HRM-factoren voorspellen hogere winst. Persbericht naar aanleiding van mijn promotie.

Agenda